ОУ Захари Стоянов

ОУ "Захари Стоянов" - гр. Варна

Училище с традиции и бъдеще!

За въпроси: тел.052/301 338 - от 8:30 ч. до 11:00 ч. и от 14:00 ч. до 16:00 ч.

 

Прием в подготвителна група и в първи клас за учебна 2023/2024 година 

Уважаеми родители, във връзка с предстоящия прием в подготвителна група и в
първи клас за учебната 2023 /2024 година Ви информираме, че графиците на
дейностите по приема, отговори на често задавани въпроси, както и друга актуална
информация, са публикувани на съответните платформи за осъществяване на
електронния прием. 
 
за ПГ: https://dg.uslugi.io/pg
за I клас: https://school.uslugi.io

 

Паралелка с избираеми учебни часове Изобразително изкуство в 1 клас се сформира от приетите в ОУ „З. Стоянов“ ученици след подаване на заявление по образец. Заявлението се подава при записване на ученика в училището. Проверка на способностите по изобразително изкуство се организира когато подадените заявления надвишават броя на местата в паралелката.План – прием в ОУ „Захари Стоянов“ за учебната 2022 – 2023 г.

 

1. За подготвителна група – една група с 23 деца – шестгодишни на полудневна
организацция на учебния ден, съгласно максималния норматив за броя на децата в групите от
приложение No 7 към чл.53 от Наредба за финансирането на институциите в системата на
предучилищното и училищно образование.
2. За първи клас – пет паралелки, всяка с по 24 ученици съгласно максималния норматив за
броя на децата в групите от приложение No 7 към чл. 61, ал.4, т.1 от Наредба за финансирането на
институциите в системата на предучилищното и училищно образование: една паралелка с два
часа ИУЧ – Изобразително изкуство и един ИУЧ – БЕЛ; четири паралелки с един ИУЧ –
БЕЛ, един ИУЧ – Математика и един ИУЧ – Английски език.
3. Класове, за които се предвижда целодневна организация на учебния ден:
I клас – четири паралелки на целодневна организация на учебния ден;
II клас - четири паралелки на целодневна организация на учебния ден.

 ___________________________________________________________________________________________

 

 

Училищен план – прием за учебната 2021 – 2022 г  - ТУК

 

Правилата за прием в първи клас можете да видите в сайта на Община Варна https://school.is-vn.bg/

Архив от учебната 2018/2019 година

Всички нормативни документи, районите за обхват и графици за прием в първи клас,
са качени в официалния сайт на Община Варна, https://varna.bg  в рубриката „Прием в
първи клас в общинските училища“, https://school.is-vn.bg/

Линк към електронната система за прием: https://school.is-vn.bg/
Линк за график на дейностите по приема в първи клас:      https://school.is-vn.bg/documents/Grafik.pdf


1. Правила за прием в първи клас - изтегли ТУК
2. Система от правила за електронен прием: изтегли ТУК
3. Район на училище ОУ"Захари Стоянов" - натиснете ТУК


Отлагане 1 клас на деца със СОП

Документи

Графици, заявления и други полезни документи.

Свали от тук

Всички права запазени © 2010 - 2023 ОУ "Захари Стоянов"
Уеб дизайн от Webnotize
Горе