ОУ Захари Стоянов

ОУ "Захари Стоянов" - гр. Варна

Училище с традиции и бъдеще!

 

Процедура за насочване в VIII клас на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центрове за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства - ТУК

 

Информация за ученици, кандидатстващи в VIII клас за учебната 2023/2024 година - ТУК

 

Разпределение на училищата от област Варна по училища, в които ще се приемат документи на ученици, завършили основно образование (VII клас), за участие в класирането за учебната 2023/2024 година - ТУКТУК

Правила за запознаване на учениците с индивидуалните резултати от проверените и оценени изпитни работи по български език и литература, математика и чужд език от положените приемни изпити за кандидатстване в VIII клас за учебната 2023/2024 г. - ТУК

 
 
 

Със Заповед № РД0б-419/29.04.2022 г. на Началника на РУО-Варна е утвърден
ДПП в V клас за профилираните гимназии с профил „Математически“, в VIII клас по
профили и специалности от професии в профилираните и професионалните гимназии, в
средните и обединените училища за учебната 2022/2023 г, Във връзка с това и с
продължаващото представяне и утвърждаването на възможностите за професионално
образование на бъдещите гимназисти Ви информирам, че Община Варна чрез Дирекция
„Образование и младежки дейности“ съвместно с Център за подкрепа за личностно
развитие-Център за кариерно ориентиране, гр. Варна стартира кампания „Професии на
бъдещето - Варна 2022“. Основните канали, чрез които информацията ще достига до
учениците и техните родители и семейства са чрез възможностите на социалните мрежи
Фейсбук и Инстаграм, където има специално създадени страници със същото заглавие:

 ФБ - ЛИНК
Инстаграм ЛИНК
сайт ЦПЛР-ЦКО-Варна 

АРХИВ

Национално външно оценяване

НАРЕДБА № 10 за организация на дейностите в училищното образование

НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

Заповед № РД09-2152/ 27.08.2019 г. на министъра на образованието и науката, за определяне на датите и дейностите за провеждане на изпитите

 

Документи за сваляне

 Информация за кандидатстване на ученици след 7 клас с хронични заболявания - натисни ТУК

 

 

 

 

 

priem-1-7-klas

Документи

Графици, заявления и други полезни документи.

Свали от тук

Всички права запазени © 2010 - 2024 ОУ "Захари Стоянов"
Уеб дизайн от Webnotize
Горе