Тема на обучението:

„Изследване на личната мотивация на учителите за работа. Управление на стреса и превръщането му в творческа енергия“.

Място на провеждане: Слънчев бряг, х-л „Кавказ“

Период на провеждане: 30.06.2022 г. – 1.07.2022 г.

Начален и краен час: 9,00 ч – 16,30 ч.

Обучаваща организация: Апис – Колев ЕООД

Брой педагогически специалисти: 42