Приемен ден на директора
 
II смяна - четвъртък 10.00-12.00 часа и от 14.00-17.30 часа
 
Работно време на канцеларията 
І смяна от 8.00- 16.30 часа
ІІ смяна от 9.30-18.00 часа